Mã lỗi âm trần Daikin

Điều hòa âm trần Daikin lỗi

Bảng mã lỗi sửa điều hòa âm trần Daikin

Bảng mã lỗi sửa điều hòa âm trần Daikin

Bảng mã lỗi sửa điều hòa âm trần Daikin

Xem tin
Điều hòa âm trần Daikin lỗi A1

Điều hòa âm trần Daikin lỗi A1

Điều hòa âm trần Daikin lỗi A1 A1: Hỏng PCB ở dàn lạnh

Xem tin
Điều hòa âm trần Daikin lỗi A3

Điều hòa âm trần Daikin lỗi A3

Điều hòa âm trần Daikin lỗi A3 A3: Mực nước xả không bình thường

Xem tin
Điều hòa âm trần Daikin lỗi A6

Điều hòa âm trần Daikin lỗi A6

Điều hòa âm trần Daikin lỗi A6  A6: Động cơ quạt dàn lạnh quá dòng, quá tải hoặc bị kẹt

Xem tin
Điều hòa âm trần Daikin lỗi AF

Điều hòa âm trần Daikin lỗi AF

Điều hòa âm trần Daikin lỗi AF  AF: Hỏng thiết bị tạo ẩm

Xem tin
Điều hòa âm trần Daikin lỗi AH

Điều hòa âm trần Daikin lỗi AH

Điều hòa âm trần Daikin lỗi AH  

AH: Chỉ bộ vệ sinh không khí không phải là bộ phận chức năng


Xem tin
Điều hòa âm trần Daikin lỗi AJ

Điều hòa âm trần Daikin lỗi AJ

Điều hòa âm trần Daikin lỗi AJ

AJ:

  • Cài đặt công suất không phù hợp
  • Dữ liệu công suất được cài đặt trước sai. Hoặc không được lập trình trong IC lưu dữ liệu


Xem tin
Điều hòa âm trần Daikin lỗi C4

Điều hòa âm trần Daikin lỗi C4

Điều hòa âm trần Daikin lỗi C4

C4: Cảm biến nhiệt độ dàn trao đổi nhiệt bị hỏng


Xem tin

Page: |

Cách kiểm tra lỗi âm trần Daikin