Điều hòa âm trần nối ống gió Mitsubishi chính hãng giá rẻ

Các công suất Điều hòa Ống gió Mitsubishi

Điều hòa Mitsubishi Heavy Loại Âm trần nối ống gió 1 chiều cơ model mới 307

Loại Âm trần nối ống gió - Áp suất tĩnh Thấp/TB (Duct) - 2 chiều - Inverter - Gas 410A 186

Điều hòa Mitsubishi Heavy Loại Âm trần nối ống gió - Áp suất tĩnh Thấp- 1 chiều Gas 410A 185

Từ khóa: