Điều hòa âm trần Funiki giá rẻ Hòa phát

Các công suất Điều hòa âm trần Funiki

Điều hòa âm trần Funiki 1 chiều 105

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 106

Từ khóa: