Điều hòa âm trần Samsung inverter công nghệ Hàn Quốc

Các công suất Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều ga R410A 286

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter 287

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 289

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều ga R22 218

Từ khóa: