Điều hòa Multi Panasonic, 1 dàn nóng nhiều dàn lạnh

Các công suất Điều hòa Multi Panasonic

Điều hòa Multi Panasonic 1 chiều 300

Điều hòa Multi Panasonic 2 chiều 301

Từ khóa: