Điều hòa Multi Panasonic, 1 dàn nóng nhiều dàn lạnh

Các công suất Điều hòa Multi Panasonic

Điều hòa Multi Panasonic 1 chiều

Điều hòa Multi Panasonic 2 chiều

Từ khóa: Máy lạnh Multi Panasonic, Điều hòa mẹ con Panasonic