Điều hòa trung tâm VRV & VRF

Tìm nhanh Điều hòa Trung tâm

Các điều hòa trung tâm bán chạy

Điều hòa trung tâm Daikin VRVIIIS

Điều hòa trung tâm Daikin VRVIIIS

Liên hệ VND Liên hệ

Daikin BRC086A22 Điểu khiển

Daikin BRC086A22 Điểu khiển

1.131.000 VND 1.131.000

Daikin BRC086A12 Điểu khiển

Daikin BRC086A12 Điểu khiển

1.131.000 VND 1.131.000

Daikin 3MXM52RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 18.000 BTU
Daikin 4MXM68RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 24.000 BTU
Daikin 4MXM80RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 27.300BTU
Daikin 5MXM100RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 34.000 BTU
Daikin FFA25RV1V cassette Multi NX 2 chiều inverter ga R32 9.000 BTU
Daikin FFA35RV1V cassette Multi NX 2 chiều inverter ga R32 12.000 BTU
Daikin FFA50RV1V cassette Multi NX 2 chiều inverter ga R32 18.000 BTU
Daikin FFA60RV1V cassette Multi NX 2 chiều inverter ga R32 21.000 BTU
Daikin CDXP25RVMV ống gió Daikin Multi NX 2 chiều inverter 9.000 BTU
Daikin CDXP35RVMV ống gió Daikin Multi NX 2 chiều inverter 12.000 BTU
Daikin CDXM25RVMV ống gió Daikin Multi NX 2 chiều inverter 9.000 BTU
Daikin CDXM35RVMV ống gió Daikin Multi NX 2 chiều inverter 12.000 BTU
Daikin CDXM50RVMV ống gió Daikin Multi NX 2 chiều inverter 18.000 BTU
Daikin CDXM60RVMV ống gió Daikin Multi NX 2 chiều inverter 21.000 BTU
Daikin CDXM71RVMV ống gió Daikin Multi NX 2 chiều inverter 24.000 BTU
Daikin FMA50RVMV ống gió Daikin Multi NX 2 chiều inverter 18.000 BTU
Daikin FMA60RVMV ống gió Daikin Multi NX 2 chiều inverter 21.000 BTU
Daikin FMA71RVMV ống gió Daikin Multi NX 2 chiều inverter 24.000 BTU
Daikin BRC086A21 Điểu khiển

Daikin BRC086A21 Điểu khiển

1.131.000 VND 1.131.000

Daikin BRC086A11 Điểu khiển

Daikin BRC086A11 Điểu khiển

1.131.000 VND 1.131.000

Daikin BRC1E63 Điểu khiển

Daikin BRC1E63 Điểu khiển

1.044.000 VND 1.044.000

Daikin BRC073A4 Điểu khiển

Daikin BRC073A4 Điểu khiển

1.914.000 VND 1.914.000

Daikin BYFQ60B3W1 Mặt lạ cassette Multi
Dàn nóng multi LG 2 chiều inverter 18.000BTU A3UW18GFA3
Dàn nóng multi LG 2 chiều inverter 24.000BTU A4UW24GFA3
Dàn nóng multi LG 2 chiều inverter 30.000BTU A5UW30GFA2
Dàn nóng multi LG 2 chiều inverter 40.000BTU A5UW42GFA1
Dàn lạnh multi LG 2 chiều treo tường 9.000BTU AMNW09GSJB0
Dàn lạnh multi LG 2 chiều treo tường 12.000BTU AMNW12GSJB0
Dàn lạnh multi LG 2 chiều treo tường 15.000BTU AMNW15GSJB0
Dàn lạnh multi LG 2 chiều treo tường 18.000BTU AMNW18GSKB0
Dàn lạnh multi LG 2 chiều treo tường 24.000BTU AMNW24GSKB0
Dàn lạnh multi LG 2 chiều nối ống gió 24.000BTU AMNW24GL3A2
Dàn lạnh multi Daikin 1 chiều treo tường 9000 BTU CTKJ25RVMVW

Từ khóa: