Điều hòa cây - điều hòa tủ đứng giá siêu net phục vụ dự án công trình

Tìm nhanh

Các điều hòa tủ đứng 100.000 BTU 1 chiều

Các điều hòa tủ đứng 50.000 BTU 1 chiều

Điều hòa Tủ đứng Carrier 48.000 BTU 38/42SM6C
Điều hòa Tủ đứng Carrier 48.000 BTU 38/42SM6C

43.000.000 có hàng VND Liên hệ

 Điều hòa tủ đứng TRANE 5HP 48,000Btu
Điều hòa Tủ đứng Carrier 48.000 BTU 38RGT048S130
Điều hỏa tủ đứng Heavy FSHY/FCHY- 5001 48.000 BTU
Điều hòa tủ đứng Kendo 50000 BTU 1 chiều KDF – C050
Điều hòa tủ đứng Casper 48.000 BTU 1 chiều FC-50TL11
Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 48.000 BTU GVC48AH-M3NTB1A

Các điều hòa tủ đứng lắp cho phòng khách, cửa hàng ..v.v.v

Từ khóa: