Điều hòa âm trần giá rẻ

Tìm nhanh

Điều hòa âm trần cassette 18.000 BTU bán chạy

Điều hoa âm trần Midea 18.000 BTU 2 chiều MCA3-18HRN1
Điều hoa âm trần Nagakawa 18.000 1 chiều NT-C1836M
Điều hòa âm trần Fujitsu 18.000 2 chiều AUY18R
Daikin Cassette 18.000 BTU 1 chiều inverter FCFC50DVM/RZFC50DVM

Điều hòa âm trần cassette 24.000 BTU bán chạy

Điều hòa âm trần cassette 48.000 BTU bán chạy

Điều hòa âm trần Midea 28.000 BTU 1 chiều VCD-28CFX
Daikin Cassette 48.000 BTU 1 chiều inverter FCFC140DVM/RZFC140DY1
Điều hòa âm trần Daikin 48000 1 chiều inverter  FCQ140KVEA/RZR140
Điều hòa âm trần Daikin 48000 1 chiều inverter FCQ140KVEA/RZR140

48.650.000 1 pha, 51.250.000 3 pha VND Liên hệ

Điều hòa âm trần Heavy 48.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 5001
Điều hòa âm trần LG Inverter 48.000 BTU 1 chiều ATNQ48GMLE6
Âm trần Daikin 50000 2 chiều inverter  FCQ140KAVEA/RZQ140LV1(HAY4A)
Âm trần Daikin 50000 2 chiều inverter FCQ140KAVEA/RZQ140LV1(HAY4A)

53.7 triệu 1 pha, 54.9 triệu 3 pha VND Liên hệ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 48000 Btu AC048HB4DED
Điều hòa âm trần Casper 48.000 BTU 1 chiều CC-50TL11
Điều hòa âm trần Casper 48.000 BTU 2 chiều CH-50TL11

Từ khóa: Điều hòa âm trần cassette giá rẻ