Điều hòa inverter - điều hòa nhiệt độ tiết kiệm điện

Tìm nhanh

ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 9000 BTU APS/APO-092DC
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000 BTU VU18SKH-8 Ga R32
Điều hòa Gree 1 chiều 9.000Btu inverter ga R410A GWC09CA-K3DNC2I
Điều hòa Gree 1 chiều 12.000Btu inverter ga R410A GWC12CA-K3DNC2I
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 12000 BTU APS/APO-120DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 18000 BTU APS/APO-180DC
Điều hòa Daikin Inverter 9000BTU 2 chiều FTXV25QVMV  Ga R32
Điều hòa Toshiba 10000BTU 2 chiều inverter RAS-H10S3KV-V
Điều hòa Toshiba 13000BTU 2 chiều inverter RAS-H13S3KV-V
Điều hòa Toshiba 18000BTU 2 chiều inverter RAS-H18S3KV-V
Điều hòa Toshiba 21000BTU 2 chiều inverter RAS-H22S3KV-V
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 24000 BTU APS/APO-240DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 9000 BTU APS/APO-H092DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 12000 BTU APS/APO-H120DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 18000 BTU APS/APO-H180DC
 Máy điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000 BTU CU/CS-YZ9UKH-8
Máy điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CU/CS-YZ12UKH-8
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU FTKV25NVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU FTKV35NVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000BTU FTKV50NVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 20000BTU FTKV60NVMV
Điều hòa Gree 1 chiều 18.000Btu inverter ga R410A GWC18CC-K3DNC2L
Điều hòa Daikin Inverter 12.000 BTU 2 chiều FTXV35QVMV  Ga R32
Điều hòa Daikin Inverter 18.000 BTU 2 chiều FTXV50QVMV  Ga R32
Điều hòa Daikin Inverter 21.000 BTU 2 chiều FTXV60QVMV  Ga R32
Điều hòa Daikin Inverter 24.000 BTU 2 chiều FTXV71QVMV  Ga R32
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 24000 BTU APS/APO-H240DC
Điều hòa Gree 2 chiều 9.000Btu inverter ga R410A GWH09WA-K3DNB7L
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu inverter ga R410A GWH12WA-KEDNB7I
 Điều hoà Panasonic loại 2 cục 2 chiều Inverter  E9RKH-8
 Điều hoà 2 chiều Inverter Panasonic E12RKH-8

Điều hoà 2 chiều Inverter Panasonic E12RKH-8

15.850.000 hết hàng thay bằng Z12TKH-8 VND Liên hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều 9.000 BTU Inverter Ga R410A FTXS25GVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 12.000 BTU Inverter Ga R410A FTXS35GVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 18.000 BTU  Inverter Ga R410A FTXS50GVMV
Điều hòa Gree 2 chiều 18.000Btu inverter ga R410A GWH18WC-K3DNB7L
Điều hòa Daikin Inverter 9.000 BTU 1 chiều Gas R410A FTKS25GVMV
Điều hòa Daikin Inverter 12.000 BTU 1 chiều Gas R410A FTKS35GVMV
Điều hòa Daikin Inverter 18.000 BTU 1 chiều Gas R410A FTKS50FVMV
Điều hoà CARRIER 1 chiều 10.000 BTU Inverter 38-42 CVUR010
Điều hoà CARRIER 1 chiều 13.000 BTU Inverter 38-42 CVUR013
Điều hoà CARRIER 1 chiều 16.000 BTU Inverter 38-42 CVUR018
Điều hòa Daikin 1 chiều 24000BTU FTKV71NVMV
Điều hòa FUJITSU ASAG09LLTB-V 9000 BTU 2 chiều inverter
Điều hòa Samsung 10.000 1 chiều inverter AR10KVFSCURNSV
Điều hòa Samsung 12.000 1 chiều inverter AR12KVFSCURNSV
Điều hòa Samsung 18.000 1 chiều inverter AR18KVFSCURNSV
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU inverter U12TKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU inverter U18TKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU inverter U24TKH-8
Điều hòa LG 9000 BTU 2 chiều Inverter B10END
Điều hòa LG 12000 BTU 2 chiều Inverter B13END
Điều hòa LG 18000 BTU 2 chiều Inverter B18END
Điều hòa LG 24000 BTU 2 chiều Inverter B24END
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều Inverter V10ENV
Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều Inverter V13ENS ga R32
Điều hòa LG 18000 BTU 1 chiều Inverter V18ENF
Điều hòa LG 24000 BTU 1 chiều Inverter V24ENF
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 22000 BTU 38-42 HVES022
Điều hòa Fujitsu 12000BTU 1 chiều inverter ASAG12JLTB-VZ
Điều hòa Samsung 24.000 1 chiều inverter AR24KVFSCURNSV
Điều hòa General 9000 2 chiều inverter ASHG 09LL/AOHG 09LL
Điều hòa General 12000 2 chiều inverter ASHG 12LL/AOHG 12LL
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC25ZSPS-S5
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC35ZSPS-S5 12.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK 50ZS-S-ion 18.000 BTU
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter Ga R32 FTKC25UAVMV
Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter Ga R32 FTKC35UAVMV
Điều hòa Daikin 18000 BTU 1 chiều inverter Ga R32 FTKC50UAVMV
Điều hòa Daikin 22000 BTU 1 chiều inverter Ga R32 FTKC60UAVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 21.000 BTU Inverter Ga R410A FTXS60GVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 24.000 BTU Inverter Ga R410A FTXS71GVMV
Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều inverter SRK10YN-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều inverter SRK13YN-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter SRK18YN-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK10YL-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK13YL-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK18YL-S5
Điều hòa Toshiba 10000 BTU 1 chiều inverter RAS-H10BAC VS-V
Điều hòa Toshiba 13000 BTU 1 chiều inverter RAS-H13BKC VG-V
Điều hòa Toshiba 18000 BTU 1 chiều inverter RAS-H18 BKC VG-V
Điều hòa Fujitsu 18.000 2 chiều inverter ASYA18LEC
Điều hòa Fujitsu 24.000 2 chiều inverter ASYA24LFC
Điều hòa General 9000 BTU 1 chiều inverter Ga R410 ASGG 09/AOGR 09JLC
Điều hòa General 12000 BTU 1 chiều inverter Ga R410 ASGG 12/AOGR 12JLC
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000 BTU VU9SKH-8 Ga R32
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000 BTU VU12SKH-8 Ga R32
Điều hòa Daikin 24.000 BTU 1 chiều Inverter FTKC71UAVMV
Điều hòa AQUA 10.000 1 chiều inverter KCRV9WGS
Điều hòa AQUA 12.000 1 chiều inverter KCRV12WGS
Điều hòa AQUA 18.000 1 chiều inverter KCRV18WGS
Điều hòa Daikin Inverter 21.000 BTU 1 chiều Gas R410A FTKS60GVMV
Điều hòa Daikin Inverter 24.000 BTU 1 chiều Gas R410A FTKS71GVMV
Máy điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000 BTU CU/CS-YZ18UKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9TKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12TKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18TKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24TKH-8
Điều hòa Panasonic VZ9TKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter Sky Series
Điều hòa Panasonic VZ12TKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter Sky Series
Điều hòa Daikin 9000BTU FTKQ25SAVMV inverter R32
Điều hòa Daikin 12000BTU FTKQ35SAVMV inverter R32
Điều hòa Daikin 18000BTU FTKQ50SVMV inverter R32
Điều hòa Daikin 21000BTU FTKQ60SVMV inverter R32
Điều hòa Midea 9000 BTU 1 chiều inverter ga R410A MSMAI-10CRDN1
Điều hòa Midea 12000 BTU 1 chiều inverter ga R410A MSMAI-13CRDN1
Điều hòa Midea 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A MSMAI-18CRDN1
Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter FTHF25RAVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35RAVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU inverter FTHF50RVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 21000BTU inverter FTHF60RVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000BTU inverter FTHF71RVMV
Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều inverter SIC09N

Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều inverter SIC09N

5.300.000 hết hàng VND 6.500.000

Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều inverter SIC12N

Từ khóa: