Điều hòa inverter - điều hòa nhiệt độ tiết kiệm điện

Tìm nhanh

ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 9000 BTU APS/APO-092DC
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000 BTU VU9UKH-8 Ga R32 - 5*
Điều hòa Gree 1 chiều 9.000Btu inverter ga R410A GWC09PB-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 12.000Btu inverter ga R410A GWC12PB-K3D0P4
Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10U2KSG-V
Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13U2KSG-V
Điều hòa Toshiba 18000BTU 1 chiều inverter RAS-H18U2KSG-V
Điều hòa Toshiba 24000BTU 1 chiều inverter RAS-H24U2KSG-V
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 12000 BTU APS/APO-120DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 18000 BTU APS/APO-180DC
Điều hòa Daikin Inverter 9000BTU 2 chiều FTXV25QVMV  Ga R32 - 5*
Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10D1KCVG-V
Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10HKCVG-V
Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10D2KCVG-V
Điều hòa Toshiba 10000BTU 1 chiều inverter RAS-H10H2KCVG-V
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 10000 BTU 38-42 HVES010
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 13000 BTU 38-42 HVES013
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 18000 BTU 38-42 HVES018
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 1 CHIỀU 24000 BTU APS/APO-240DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 9000 BTU APS/APO-H092DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 12000 BTU APS/APO-H120DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 18000 BTU APS/APO-H180DC
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000 BTU CU/CS-YZ9UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000 BTU CU/CS-YZ12UKH-8 - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU FTKM25SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU FTKM35SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000BTU FTKM50SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 20000BTU FTKM60SVMV - 5*
Điều hòa Gree 1 chiều 18.000Btu inverter ga R410A GWC18FD-K6D9A1W
Điều hòa Daikin Inverter 12.000 BTU 2 chiều FTXV35QVMV  Ga R32 - 5*
Điều hòa Daikin Inverter 18.000 BTU 2 chiều FTXV50QVMV  Ga R32 - 5*
Điều hòa Daikin Inverter 21.000 BTU 2 chiều FTXV60QVMV  Ga R32 - 5*
Điều hòa Daikin Inverter 24.000 BTU 2 chiều FTXV71QVMV  Ga R32 - 5*
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 24000 BTU APS/APO-H240DC
Điều hòa Gree 2 chiều 9.000Btu inverter ga R410A GWH09WA-K3DNB7L
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu inverter ga R410A GWH12WA-KEDNB7I
Điều hòa Gree 2 chiều 18.000Btu inverter ga R410A GWH18WC-K3D9B7N
Điều hoà CARRIER 1 chiều 10.000 BTU Inverter 38/42GCVBE 010
Điều hoà CARRIER 1 chiều 12.000 BTU Inverter 38/42GCVBE 013
Điều hoà CARRIER 1 chiều 18.000 BTU Inverter 38/42GCVBE 018
Điều hòa Samsung 9.000BTU inverter 1 chiều AR10NVFXAWKNSV cao cấp
Điều hòa Gree 1 chiều 24.000Btu inverter ga R410A GWC24PD-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 7.000Btu inverter ga R410A GWH09WA-K3DNB7L
Điều hòa Daikin 1 chiều 24000BTU FTKM71SVMV - 5*
Điều hòa Fujitsu 9000 2 chiều inverter ASAG09LLTB-V
Điều hòa Fujitsu 12000 2 chiều inverter ASYG12LLTA
Điều hòa Samsung 10.000 1 chiều inverter AR10KVFSCURNSV
Điều hòa Samsung 12.000 1 chiều inverter AR12KVFSCURNSV
Điều hòa Samsung 18.000 1 chiều inverter AR18KVFSCURNSV
Điều hòa LG 9000 BTU 2 chiều Inverter B10END
Điều hòa LG 12000 BTU 2 chiều Inverter B13END
Điều hòa LG 18000 BTU 2 chiều Inverter B18END
Điều hòa LG 24000 BTU 2 chiều Inverter B24END
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều Inverter V10ENV
Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều Inverter V13ENS ga R32
Điều hòa LG 18000 BTU 1 chiều Inverter V18ENF
Điều hòa LG 24000 BTU 1 chiều Inverter V24ENF
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 22000 BTU 38-42 HVES022
Điều hòa Fujitsu 12000BTU 1 chiều inverter ASAG12JLTB-VZ
Điều hòa Samsung 24.000 1 chiều inverter AR24KVFSCURNSV
Điều hòa General 9000 2 chiều inverter ASHG 09LL
Điều hòa General 12000 2 chiều inverter ASHG 12LL
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC25ZSPS-S5 9.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC35ZSPS-S5 12.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC45ZSPS-S5 14.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 25ZJ-S5 9.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 25ZS-S5 9.000 BTU
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter Ga R32 FTKC25UAVMV - 5*
Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter Ga R32 FTKC35UAVMV - 5*
Điều hòa Daikin 18000 BTU 1 chiều inverter Ga R32 FTKC50UVMV - 5*
Điều hòa Daikin 22000 BTU 1 chiều inverter Ga R32 FTKC60UVMV - 5*
Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều inverter SRK10YW-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều inverter SRK13YW-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter SRK18YW-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK10YL-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK13YL-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU 1 chiều inverter SRC/SRK18YL-S5
Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13HKCVG-V
Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13C1KCVG-V
Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13H2KCVG-V
Điều hòa Fujitsu 18.000 2 chiều inverter ASYA18LEC
Điều hòa Fujitsu 24.000 2 chiều inverter ASYA24LFC
Điều hòa General 9000 BTU 1 chiều inverter Ga R410 ASGG09JLTB-V
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000 BTU VU12UKH-8 Ga R32 - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000 BTU VU18UKH-8 Ga R32 - 5*
Điều hòa Daikin 24.000 BTU 1 chiều Inverter FTKC71UVMV - 5*
Điều hòa AQUA 9.000 1 chiều inverter KCRV9WGSB
Điều hòa AQUA 12.000 1 chiều inverter KCRV12WGSB
Điều hòa AQUA 18.000 1 chiều inverter KCRV18WGSB
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000 BTU CU/CS-YZ18UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic VZ9TKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter - 5*
Điều hòa Panasonic VZ12TKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter - 5*
Điều hòa Daikin 9000BTU FTKQ25SAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 12000BTU FTKQ35SAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 18000BTU FTKA50SUVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 21000BTU FTKQ60SVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Midea 9000 BTU 1 chiều inverter ga R410A MSMAI-10CRDN1
Điều hòa Midea 12000 BTU 1 chiều inverter ga R410A MSMAI-13CRDN1
Điều hòa Midea 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A MSMAI-18CRDN1
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều inverter ga R410A GC-12TL22
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều inverter ga R410A IC-18TL33
Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter FTHF25RAVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35RAVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU inverter FTHF50RVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 21000BTU inverter FTHF60RVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000BTU inverter FTHF71RVMV - 5*
Mitsubishi Electric 10.000 BTU 1 chiều Inverter MSY-MUY-JP10VF
Mitsubishi Electric 13.000 BTU 1 chiều Inverter MSY-MUY-JP13VF
Mitsubishi Electric 18.000 BTU 1 chiều Inverter MSY-MUY-JP18VF
Mitsubishi Electric 24.000 BTU 1 chiều Inverter MSY-MUY-JP24VF
Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều inverter SIC09N

Điều hòa Funiki 9000BTU 1 chiều inverter SIC09N

5.300.000 hết hàng VND 6.500.000

Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều inverter SIC12N
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter CU/CS U9VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter CU/CS U12VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter CU/CS U18VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter CU/CS U24VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter CU/CS XU9UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter CU/CS XU12UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter CU/CS XU18UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter CU/CS XU24UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z9VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z12VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z18VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z24VKH-8 - 5*
Điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU 1 chiều inverter SRK24YW-S5
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 35ZS-S5 12.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 50ZS-S5 18.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 71ZS-S5 24.000 BTU
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000 BTU CU/CS WPU9WKH-8M - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000 BTU CU/CS WPU12WKH-8M - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000 BTU CU/CS WPU18WKH-8M - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000 BTU CU/CS WPU24WKH-8M  - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000 BTU CU/CS XPU9WKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000 BTU CU/CS XPU12WKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000 BTU CU/CS XPU18WKH-8(B) - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000 BTU CU/CS XPU24WKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000 BTU CU/CS-YZ9WKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000 BTU CU/CS-YZ12WKH-8 - 5*
Điều hòa Fujitsu 9000BTU 1 chiều inverter ASAG09CPTA-V-AOAG09CPTA-V
Điều hòa Fujitsu 12000BTU 1 chiều inverter ASAG12CPTA-V-AOAG12CPTA-V
Điều hòa Fujitsu 18000BTU  1 chiều inverter ASAG18CPTA-V-AOAG18CPTA-V
Điều hòa Fujitsu 24000BTU 1 chiều inverter ASAG24CPTA-V-AOAG24CPTA-V
Điều hòa Daikin 9000BTU FTKA25UAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 12000BTU FTKA35UAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều inverter R32 NIS-A09R2T01
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều inverter R32 NIS-A18R2T01
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU  2 chiều inverter R32 NIS-A24R2T01
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều inverter R32 NIS-C18R2T01
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU  1 chiều inverter R32 NIS-C24R2T01
Điều hòa Toshiba 13000BTU 1 chiều inverter RAS-H13C2KCVG-V
Điều hòa Toshiba 18000BTU 1 chiều inverter RAS-H18C2KCVG-V
Điều hoà CARRIER 1 chiều 24.000 BTU Inverter 38/42GCVBE 024
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều inverter V10API
Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều inverter V13API
Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều inverter V10APF
Điều hòa LG 12000 BTU 1 chiều inverter V13APF
Điều hòa LG 9000 BTU 2 chiều inverter B10APF
Điều hòa LG 12000 BTU 2 chiều inverter B13APF
Điều hòa Erito 9000 BTU 1 chiều inverter ETI/ETO-LAV10CS1
Điều hòa Erito 12000 BTU 1 chiều inverter ETI/ETO-LAV15CS1
Điều hòa Erito 18000 BTU 1 chiều inverter ETI/ETO-LAV20CS1
Điều hòa Erito 28000 BTU 1 chiều inverter ETI/ETO-LAV25CS1
Điều hòa Erito 9000 BTU 2 chiều inverter ETI/ETO-LAV10HS1
Điều hòa Erito 12000 BTU 2 chiều inverter ETI/ETO-LAV15HS1
Điều hòa Erito 18000 BTU 2 chiều inverter ETI/ETO-LAV20HS1
Điều hòa Erito 24000 BTU 2 chiều inverter ETI/ETO-LAV25HS1

Từ khóa: