Điều hòa hai chiều - điều hòa nhiệt độ 2 chiều

Tìm nhanh

Điều hòa Midea 2 chiều 9000 BTU MSMA1-09HRN1
Điều hòa Midea 2 chiều 12000 BTU MSMA1-13HRN1
Điều hòa Daikin Inverter 9000BTU 2 chiều FTXV25QVMV  Ga R32 - 5*
Điều hòa Toshiba 10000BTU 2 chiều inverter RAS-H10S3KV-V
Điều hòa Toshiba 13000BTU 2 chiều inverter RAS-H13S3KV-V
Điều hòa Toshiba 18000BTU 2 chiều inverter RAS-H18S3KV-V
Điều hòa Toshiba 21000BTU 2 chiều inverter RAS-H22S3KV-V
Điều hòa Midea 2 chiều 18000 BTU MSMA1-18HRN1
Điều hòa Midea 2 chiều 24.000 BTU MSAB1-24HRN1
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều  NS - A09TL
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS - A12TL
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS - A18TL
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều  NS-A24TL
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 9000 BTU APS/APO-H092DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 12000 BTU APS/APO-H120DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 18000 BTU APS/APO-H180DC
Điều hòa Daikin Inverter 12.000 BTU 2 chiều FTXV35QVMV  Ga R32 - 5*
Điều hòa Daikin Inverter 18.000 BTU 2 chiều FTXV50QVMV  Ga R32 - 5*
Điều hòa Daikin Inverter 21.000 BTU 2 chiều FTXV60QVMV  Ga R32 - 5*
Điều hòa Daikin Inverter 24.000 BTU 2 chiều FTXV71QVMV  Ga R32 - 5*
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 24000 BTU APS/APO-H240DC
Điều hòa Gree 2 chiều 9.000Btu inverter ga R410A GWH09WA-K3DNB7L
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu inverter ga R410A GWH12WA-KEDNB7I
Điều hòa Gree 2 chiều 18.000Btu inverter ga R410A GWH18WC-K3DNB7L
Điều hoà CARRIER 2 chiều 10.000 BTU 38-42 HES010
Điều hoà CARRIER 2 chiều 12.000 BTU 38-42 HES012
Điều hoà CARRIER 2 chiều 18.000 BTU 38-42 HES018
Điều hoà CARRIER 2 chiều 24.000 BTU 38-42 HES024
Điều hòa Samsung AR12JPFNSWKNSV - 12.000 BTU - 2 Chiều
Điều hòa Samsung AR18JPFNSWKNSV- 18.000 BTU - 2 Chiều
Điều hòa FUJITSU ASAG09LLTB-V 9000 BTU 2 chiều inverter
Điều hòa LG 9000 BTU 2 chiều Inverter B10END
Điều hòa LG 12000 BTU 2 chiều Inverter B13END
Điều hòa LG 18000 BTU 2 chiều Inverter B18END
Điều hòa LG 24000 BTU 2 chiều Inverter B24END
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 22000 BTU 38-42 HVES022
Điều hòa Gree 2 chiều 9.000Btu GWH09QB-K3NNC2H
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu GWH12QC-K3NNC2H
Điều hòa Gree 2 chiều 18.000Btu GWH18QD-E3NNC2A
Điều hòa Gree 2 chiều 24.000Btu GWH24QE-E3NNC2A
Điều hòa General 9000 2 chiều inverter ASHG 09LL/AOHG 09LL
Điều hòa General 12000 2 chiều inverter ASHG 12LL/AOHG 12LL
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC25ZSPS-S5 9.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC35ZSPS-S5 12.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC45ZSPS-S5 14.000 BTU
Điều hòa Fujitsu 18.000 2 chiều inverter ASYA18LEC
Điều hòa Fujitsu 24.000 2 chiều inverter ASYA24LFC
Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều EH-09TL22
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều EH-12TL22
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều EH-18TL22
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều EH-24TL22
Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter FTHF25RAVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35RAVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU inverter FTHF50RVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 21000BTU inverter FTHF60RVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000BTU inverter FTHF71RVMV - 5*
Điều hòa Funiki 9000 2chiều SH09MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 12000 2 chiều SH12MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 18000 2 chiều SH18MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 24000 2 chiều SH24MMC ga R410A
Chigo 1 chiều 9000BTU CVAS09CN/WAA

Chigo 1 chiều 9000BTU CVAS09CN/WAA

4.800.000 VND Liên hệ

Chigo 1 chiều 12000BTU CVAS12CN/WAA

Chigo 1 chiều 12000BTU CVAS12CN/WAA

5.900.000 VND Liên hệ

Chigo 1 chiều 18000BTU CVAS18CN/WAA

Chigo 1 chiều 18000BTU CVAS18CN/WAA

8.650.000 VND Liên hệ

Chigo 1 chiều 24000BTU CVAS24CN/WAA

Chigo 1 chiều 24000BTU CVAS24CN/WAA

11.700.000 VND Liên hệ

Chigo 2 chiều 9000BTU CVAS09HN/WAA

Chigo 2 chiều 9000BTU CVAS09HN/WAA

5.500.000 VND Liên hệ

Chigo 2 chiều 12000BTU CVAS12HN/WAA

Chigo 2 chiều 12000BTU CVAS12HN/WAA

6.650.000 VND Liên hệ

Chigo 2 chiều 18000BTU CVAS18HN/WAA

Chigo 2 chiều 18000BTU CVAS18HN/WAA

9.900.000 VND Liên hệ

Chigo 2 chiều 24000BTU CVAS24HN/WAA

Chigo 2 chiều 24000BTU CVAS24HN/WAA

12.750.000 VND Liên hệ

Điều hòa Fujiaire 2 chiều 9000BTU FW09HBC2
Điều hòa Fujiaire 2 chiều 12000BTU FW12HBC2
Điều hòa Fujiaire 2 chiều 18000BTU FW18HBC2
Điều hòa Fujiaire 2 chiều 24000BTU FW24HBC2

Từ khóa: