Điều hòa hai chiều - điều hòa nhiệt độ 2 chiều

Tìm nhanh

Điều hòa Midea 2 chiều 9000 BTU MSMA1-09HRN1
Điều hòa Midea 2 chiều 12000 BTU MSMA1-13HRN1
Điều hòa Daikin Inverter 9000BTU 2 chiều FTXV25QVMV Ga R32 - 5*
Điều hòa Midea 2 chiều 18000 BTU MSMA1-18HRN1
Điều hòa Midea 2 chiều 24.000 BTU MSAB1-24HRN1
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều NS - A09TL
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS - A12TL
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS - A18TL
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều NS-A24TL
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 10000 BTU 38-42 HVES010
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 13000 BTU 38-42 HVES013
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 18000 BTU 38-42 HVES018
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 9000 BTU APS/APO-H092DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 12000 BTU APS/APO-H120DC
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 18000 BTU APS/APO-H180DC
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000 BTU CU/CS-YZ9UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000 BTU CU/CS-YZ12UKH-8 - 5*
Điều hòa Daikin Inverter 12.000 BTU 2 chiều FTXV35QVMV Ga R32 - 5*
Điều hòa Daikin Inverter 18.000 BTU 2 chiều FTXV50QVMV Ga R32 - 5*
Điều hòa Daikin Inverter 21.000 BTU 2 chiều FTXV60QVMV Ga R32 - 5*
Điều hòa Daikin Inverter 24.000 BTU 2 chiều FTXV71QVMV Ga R32 - 5*
ĐIỀU HÒA SUMIKURA INVERTER 2 CHIỀU 24000 BTU APS/APO-H240DC
Điều hòa Gree 2 chiều 9.000Btu inverter ga R410A GWH09WA-K3DNB7L
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu inverter ga R410A GWH12WA-KEDNB7I
Điều hòa Gree 2 chiều 18.000Btu inverter ga R410A GWH18WC-K3D9B7N
Điều hoà CARRIER 2 chiều 10.000 BTU 38-42 HES010
Điều hoà CARRIER 2 chiều 12.000 BTU 38-42 HES012
Điều hoà CARRIER 2 chiều 18.000 BTU 38-42 HES018
Điều hoà CARRIER 2 chiều 24.000 BTU 38-42 HES024
Điều hòa Samsung 12000 BTU

Điều hòa Samsung 12000 BTU

9.900.000 VND Liên hệ

Điều hòa Samsung 18000 BTU

Điều hòa Samsung 18000 BTU

16.000.000 VND Liên hệ

Điều hòa Gree 1 chiều 7.000Btu inverter ga R410A GWH09WA-K3DNB7L
Điều hòa Sumikura 9000 BTU 2 chiều APS-APO-H092
Điều hòa Sumikura 12000 BTU 2 chiều APS-APO-H120
Điều hòa Sumikura 18000 BTU 2 chiều APS-APO-H180 Titan ga R410A
Điều hòa Sumikura 24000 BTU 2 chiều APS-APO-H240 Titan ga R410A
Điều hòa Fujitsu 9000 2 chiều inverter ASAG09LLTB-V
Điều hòa Fujitsu 12000 2 chiều inverter ASYG12LLTA
Điều hòa LG 9000 BTU 2 chiều Inverter B10END
Điều hòa LG 12000 BTU 2 chiều Inverter B13END
Điều hòa LG 18000 BTU 2 chiều Inverter B18END
Điều hòa LG 24000 BTU 2 chiều Inverter B24END
Điều hòa Carrier 2 chiều INVERTER 22000 BTU 38-42 HVES022
Điều hòa Gree 2 chiều 9.000Btu GWH09IB-K3N9B2I
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu GWH12KC-K6N0C4
Điều hòa Gree 2 chiều 18.000Btu GWH18ID-K3N9B2J
Điều hòa Gree 2 chiều 24.000Btu GWH24IE-K3N9B2D
Điều hòa General 9000 2 chiều inverter ASHG 09LL
Điều hòa General 12000 2 chiều inverter ASHG 12LL
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC25ZSPS-S5 9.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC35ZSPS-S5 12.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC45ZSPS-S5 14.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 25ZJ-S5 9.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 25ZS-S5 9.000 BTU
Điều hòa Erito 9000 BTU 2 chiều ETI/ETO-LAN10HS1
Điều hòa Erito 12000 BTU 2 chiều ETI/ETO-LAN15HS1
Điều hòa Erito 18000 BTU 2 chiều ETI/ETO-LAN20HS1
Điều hòa Erito 24000 BTU 2 chiều ETI/ETO-LAN25HS1
Điều hòa Fujitsu 18.000 2 chiều inverter ASYA18LEC
Điều hòa Fujitsu 24.000 2 chiều inverter ASYA24LFC
Điều hòa AQUA 9000 BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV9WNM
Điều hòa AQUA 12000 BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV12WNM
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000 BTU CU/CS-YZ18UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic VZ9TKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter - 5*
Điều hòa Panasonic VZ12TKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter - 5*
Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều EH-09TL22
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều EH-12TL22
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều EH-18TL22
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều EH-24TL22
Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter FTHF25RAVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35RAVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU inverter FTHF50RVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 21000BTU inverter FTHF60RVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000BTU inverter FTHF71RVMV - 5*
Điều hòa Funiki 9000 2chiều SH09MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 12000 2 chiều SH12MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 18000 2 chiều SH18MMC ga R410A
Điều hòa Funiki 24000 2 chiều SH24MMC ga R410A
Chigo 1 chiều 9000BTU CVAS09CN/WAA

Chigo 1 chiều 9000BTU CVAS09CN/WAA

4.800.000 VND Liên hệ

Chigo 1 chiều 12000BTU CVAS12CN/WAA

Chigo 1 chiều 12000BTU CVAS12CN/WAA

5.900.000 VND Liên hệ

Chigo 1 chiều 18000BTU CVAS18CN/WAA

Chigo 1 chiều 18000BTU CVAS18CN/WAA

8.650.000 VND Liên hệ

Chigo 1 chiều 24000BTU CVAS24CN/WAA

Chigo 1 chiều 24000BTU CVAS24CN/WAA

11.700.000 VND Liên hệ

Chigo 2 chiều 9000BTU CVAS09HN/WAA

Chigo 2 chiều 9000BTU CVAS09HN/WAA

5.500.000 VND Liên hệ

Chigo 2 chiều 12000BTU CVAS12HN/WAA

Chigo 2 chiều 12000BTU CVAS12HN/WAA

6.650.000 VND Liên hệ

Chigo 2 chiều 18000BTU CVAS18HN/WAA

Chigo 2 chiều 18000BTU CVAS18HN/WAA

9.900.000 VND Liên hệ

Chigo 2 chiều 24000BTU CVAS24HN/WAA

Chigo 2 chiều 24000BTU CVAS24HN/WAA

12.750.000 VND Liên hệ

Điều hòa Fujiaire 2 chiều 9000BTU FW09HBC2
Điều hòa Fujiaire 2 chiều 12000BTU FW12HBC2
Điều hòa Fujiaire 2 chiều 18000BTU FW18HBC2
Điều hòa Fujiaire 2 chiều 24000BTU FW24HBC2
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z9VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z12VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z18VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z24VKH-8 - 5*
Điều hòa AQUA 9000 BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV9F
Điều hòa AQUA 12000 BTU 1 chiều inverter AQA-KCRV12F
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 35ZS-S5 12.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 50ZS-S5 18.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 71ZS-S5 24.000 BTU
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000 BTU CU/CS-YZ9WKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000 BTU CU/CS-YZ12WKH-8 - 5*
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều NS-A09R1M05
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS-A12R1M05
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS-A18R1M05
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều NS-A24R1M05
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều inverter R32 NIS-A09R2T01
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều inverter R32 NIS-A18R2T01
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều inverter R32 NIS-A24R2T01
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều NS-A09TH
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS-A12TH
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS-A18TH
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều NS-A24TH
Điều hòa LG 9000 BTU 2 chiều inverter B10APF
Điều hòa LG 12000 BTU 2 chiều inverter B13APF
Điều hòa Erito 9000 BTU 2 chiều inverter ETI/ETO-LAV10HS1
Điều hòa Erito 12000 BTU 2 chiều inverter ETI/ETO-LAV15HS1
Điều hòa Erito 18000 BTU 2 chiều inverter ETI/ETO-LAV20HS1
Điều hòa Erito 24000 BTU 2 chiều inverter ETI/ETO-LAV25HS1

Từ khóa: