Điều hòa trung tâm VRV & VRF

Tìm nhanh Điều hòa Trung tâm

Các điều hòa trung tâm bán chạy

Daikin 3MXM52RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 18.000 BTU
Daikin 4MXM68RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 24.000 BTU
Daikin 4MXM80RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 27.300BTU
Daikin 5MXM100RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 34.000 BTU
Daikin BRC086A21 Điểu khiển

Daikin BRC086A21 Điểu khiển

1.131.000 VND 1.300.000

Từ khóa: