Điều hòa âm trần ống gió - Giấu trần ống gió

Tìm nhanh

Các điều hòa ống gió 24.000 BTU 1 chiều

Điều hòa ống gió Daikin 24000 BTU FDBNQ24MV1V/RNQ24MV1V
Điều hòa ống gió Daikin 26000 BTU FDBNQ26MV1/RNQ26MY1
Điều hòa ống gió Daikin 26000 BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MV19
Điều hòa ống gió Daikin 26000 BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MY1
ống gió Toshiba 1 chiều inverter 24.000 BTU RAV-TE801AP-V
Mitsubishi Heavy ống gió 24.000 1 chiều FDC71CR-S5/FDUM71CR-S5
ống gió Toshiba 1 chiều 24.000 BTU RAV-240ASP-V/RAV-240BSP-V
Điều hòa ống gió Sumikura 1 chiều 24000BTU ACS/APO-240
Điều hòa âm trần ống gió LG 24000BTU ABNQ24GM1A2/AUUQ24GH2
ống gió daikin inverter 1 chiều 24.000 BTU FBFC71DVM/RZFC71DVM
ống gió daikin inverter 1 chiều 24.000 BTU 3 pha FBFC71DVM/RZFC71DY1
Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 24.000 BTU FDMRN71DXV1V/RR71CBXV1V
Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 24.000 BTU FDMRN71DXV1V/RR71CBXY1V

Các điều hòa ống gió 34.000 - 36.000 BTU 1 chiều

ống gió Toshiba 1 chiều inverter 38.000BTU RAV-TE1001A8-V
Điều hòa ống gió 34.000 BTU 1 chiều inverter  FBQ100KAVEA-RZR100MYM
Điều hòa ống gió 34.000 BTU 1 chiều inverter FBQ100KAVEA-RZR100MYM

42.900.000 3 pha, 1 pha 40.900.000 VND Liên hệ

Mitsubishi Heavy ống gió 34.000 1 chiều FDC100CR-S5/FDUM100CR-S5
ống gió Toshiba 1 chiều 36.000BTU RAV-360AS8-V/RAV-360BSP-V
Điều hòa ống gió Sumikura 1 chiều 36000BTU ACS/APO-360
Điều hòa ống gió Sumikura 1 chiều 36000BTU ACS/APO-360 3 pha
Điều hòa âm trần ống gió LG 36000BTU ABNQ36GM2A2/AUUQ36GH2
ống gió daikin inverter 1 chiều 34.000 BTU FBFC100DVM/RZFC100DVM
ống gió daikin inverter 1 chiều 34.000 BTU 3 pha FBFC100DVM/RZFC100DY1
Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 36.000 BTU FDMRN100DXV1V/RR100DBXV1V

Các điều hòa ống gió 18.000 BTU 1 chiều

Điều hòa ống gió Daikin 18000 BTU FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V
ống gió Toshiba 1 chiều inverter 18.000 BTU RAV-TE561AP-V
Điều hòa âm trần ống gió 18.000 BTU FBQ50EVE-RZQS50AV1
ống gió daikin inverter 1 chiều 18.000 BTU FBFC50DVM/RZFC50DVM
Mitsubishi Heavy ống gió 18.000 1 chiều FDC50CR-S5/FDUM50CR-S5
ống gió Toshiba 1 chiều 18.000 BTU RAV-180ASP-V/RAV-180BSP-V
Điều hòa ống gió Sumikura 1 chiều 18000BTU ACS/APO-180
Điều hòa ống gió Sumikura 2 chiều 18000BTU ACS/APO-H180
Điều hòa âm trần ống gió LG 18000BTU ABNQ18GL2A1/AUUQ18GH2
Điều hòa Daikin ống gió 1 chiều 18.000 BTU FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V
Điều hòa âm trần ống gió giá rẻ cho mọi dự án - công trình