Điều hòa Multi - Điều hòa một dàn nóng nhiều dàn lạnh

Tìm nhanh Điều hòa Multi

Các điều hòa Multi bán chạy

Daikin 3MXM52RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 18.000 BTU
Daikin 4MXM68RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 24.000 BTU
Daikin 4MXM80RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 27.300BTU
Daikin 5MXM100RVMV Dàn nóng Multi NX 2 chiều inverter 34.000 BTU
Daikin BRC086A21 Điểu khiển

Daikin BRC086A21 Điểu khiển

1.131.000 VND 1.300.000

Dàn nóng Mitsubishi heavy 13700BTU 2 chiều inverter SCM40ZJ-S
Dàn nóng Mitsubishi heavy 15400BTU 2 chiều inverter SCM45ZJ-S
Dàn nóng Mitsubishi heavy 17100BTU 2 chiều inverter SCM50ZJ-S
Dàn nóng Mitsubishi heavy 20500BTU 2 chiều inverter SCM60ZJ-S
Dàn lạnh Multi Mitsubishi 7000BTU 2 chiều inverter SRK20ZJ-S
Dàn lạnh Multi Mitsubishi 9000BTU 2 chiều inverter SRK25ZJ-S

Từ khóa: