Bảng báo Giá Điều hòa General 2020

Tìm nhanh Điều hòa General

Giá Điều hòa General 1 chiều inverter Gas R410A

Model Xuất xứ Công suất Môi chất Giá

ASGG09JLTB-V

Thái Lan 9.000 BTU R410A 7.300.000

ASGG12JLTB-V

Thái Lan 12.000 BTU R410A 8.900.000

ASGA18JCC

Thái Lan 18.000 BTU R410A 14.750.000

ASGA24JCC

Thái Lan 24.000 BTU R410A 18.600.000

Giá Điều hòa General 2 chiều inverter Gas R410A

Model Xuất xứ Công suất Môi chất Giá

ASHG 09LL

Thái Lan 9.000 BTU R410A 9.250.000

ASHG 12LL

Thái Lan 12.000 BTU R410A 11.200.000

ASHA18LEC

Thái Lan 18.000 BTU R410A 19.200.000

ASHA24LFC

Thái Lan 24.000 BTU R410A 24.500.000

Giá Điều hòa General 1 chiều thường Ga R32

Model Xuất xứ Công suất Môi chất Giá

ASGA 09BMT

Thái Lan 9.000 BTU R32 5.900.000

ASGA 12BMT

Thái Lan 12.000 BTU R32 7.950.000

ASGA 18FMTA

Thái Lan 18.000 BTU R410A 13.000.000

ASGA 24FMTA

Thái Lan 24.000 BTU R410A 17.000.000

Từ khóa: