Điều hòa Nagakawa 2 chiều, hai chiều

Tìm nhanh Điều hòa Nagakawa 2 chiều, hai chiều

Báo giá Điều hòa Nagakawa 2 chiều, hai chiều

Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều  NS - A09TL
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS - A12TL
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 2 chiều NS - A18TL
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU 2 chiều  NS-A24TL