Điều hòa Nagakawa 1 chiều, một chiều

Tìm nhanh Điều hòa Nagakawa 1 chiều, một chiều

Báo giá Điều hòa Nagakawa 1 chiều, một chiều

Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều NS - C09TL
Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 1 chiều NS - C12TL
Điều hòa Nagakawa 18.000BTU 1 chiều  NS - C18TL
Điều hòa Nagakawa 24.000BTU  1 chiều NS-C24TL