Điều hòa Âm trần Mitsubishi 1 chiều, một chiều

điều hòa

Tìm nhanh Điều hòa Âm trần Mitsubishi 1 chiều, một chiều

Điều hòa âm trần Heavy 18.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 1801
Điều hòa âm trần Heavy 26.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 2601
Điều hòa âm trần Heavy 36.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 3601
Điều hòa âm trần Heavy 48.000 BTU 1 chiều CSHY/CCHY 5001