Điều hòa Panasonic 1 chiều, một chiều

Tìm nhanh Điều hòa Panasonic 1 chiều, một chiều

Báo giá Điều hòa Panasonic 1 chiều, một chiều

Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều CU/CS N9VKH-8 - 2*
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter CU/CS U9VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000 BTU CU/CS WPU9WKH-8M - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000 BTU VU9UKH-8 Ga R32 - 5*
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều CU/CS N9WKH-8 - 2*
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter XPU9XKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU inverter XPU12XKH-8
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều CU/CS N12WKH-8 - 2*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000 BTU VU12UKH-8 Ga R32 - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000 BTU CU/CS WPU12WKH-8M - 5*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter CU/CS U12VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều CU/CS N12VKH-8 - 2*
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều CU/CS N18VKH-8 - 2*
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter CU/CS U18VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000 BTU CU/CS WPU18WKH-8M - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000 BTU CU/CS XPU18WKH-8(B) - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000 BTU VU18UKH-8 Ga R32 - 5*
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU XPU18XKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU XPU24XKH-8
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000 BTU CU/CS XPU24WKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000 BTU CU/CS WPU24WKH-8M  - 5*
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter CU/CS XU24UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter CU/CS U24VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều CU/CS N24VKH-8 - 2*