root thua 2 chiều, hai chiều

Tìm nhanh root thua 2 chiều, hai chiều

Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều LH-09TL22
Điều hòa Casper 12000 BTU 2 chiều LH-12TL22
Điều hòa Casper 18000 BTU 2 chiều LH-18TL22
Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều LH-24TL22