root thua 1 chiều, một chiều

Tìm nhanh root thua 1 chiều, một chiều

Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều EC-09TL22
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều LC-09TL22
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều LC-12TL22
Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều EC-12TL22
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều EC-18TL22
Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều LC-18TL22
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều LC-24TL22
Điều hòa Casper 24000 BTU 1 chiều EC-24TL22