Điều hòa Gree 2 chiều, hai chiều

Tìm nhanh Điều hòa Gree 2 chiều, hai chiều

Báo giá Điều hòa Gree 2 chiều, hai chiều

Điều hòa Gree 1 chiều 7.000Btu inverter ga R410A GWH09WA-K3DNB7L
Điều hòa Gree 2 chiều 9.000Btu GWH09IB-K3N9B2I
Điều hòa Gree 2 chiều 9.000Btu inverter ga R410A GWH09WA-K3DNB7L
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu inverter ga R410A GWH12WA-KEDNB7I
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu GWH12KC-K6N0C4
Điều hòa Gree 2 chiều 18.000Btu GWH18ID-K3N9B2J
Điều hòa Gree 2 chiều 18.000Btu inverter ga R410A GWH18WC-K3D9B7N
Điều hòa Gree 2 chiều 24.000Btu GWH24IE-K3N9B2D