Điều hòa Daikin 2 chiều, hai chiều

Tìm nhanh Điều hòa Daikin 2 chiều, hai chiều

Báo giá Điều hòa Daikin 2 chiều, hai chiều

Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter FTHF25RAVMV - 5*
Điều hòa Daikin 12000 BTU 2 chiều inverter FTHF35VAVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35RAVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU inverter FTHF50RVMV - 5*
Điều hòa Daikin 18000 BTU 2 chiều inverter FTHF50VVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000BTU inverter FTHF71RVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 21000BTU inverter FTHF60RVMV - 5*