Điều hòa Daikin 1 chiều, một chiều

Tìm nhanh Điều hòa Daikin 1 chiều, một chiều

Báo giá Điều hòa Daikin 1 chiều, một chiều

Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU FTKM25SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 9000BTU FTKA25UAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều inverter FTKA25VAVMV
Điều hòa Daikin 9000 1 chiều inverter ATKA25UAVMV
Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter FTKA35VAVMV
Điều hòa Daikin 12000BTU FTKA35UAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU FTKM35SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000BTU FTKM50SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 18000BTU FTKA50UAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 24000BTU FTKM71SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 24.000 BTU 1 chiều Inverter FTKC71UVMV - 5*
Điều hòa Daikin 21000BTU FTKA60UAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 1 chiều 20000BTU FTKM60SVMV - 5*