Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter tiết kiệm điện 2 chiều, hai chiều

Tìm nhanh Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter tiết kiệm điện 2 chiều, hai chiều

Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 25ZJ-S5 9.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 25ZS-S5 9.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC25ZSPS-S5 9.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC35ZSPS-S5 12.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 35ZS-S5 12.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 50ZS-S5 18.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER-SRK/SRC45ZSPS-S5 14.000 BTU
Điều hòa Mitsubishi 2 chiều INVERTER SRK/SRC 71ZS-S5 24.000 BTU