Điều hòa Panasonic inverter tiết kiệm điện 2 chiều, hai chiều

Tìm nhanh Điều hòa Panasonic inverter tiết kiệm điện 2 chiều, hai chiều

Báo giá Điều hòa Panasonic inverter tiết kiệm điện 2 chiều, hai chiều

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000 BTU CU/CS-YZ9UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic VZ9TKH-8 9000 BTU 2 chiều inverter - 5*
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z9VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000 BTU CU/CS-YZ9WKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000 BTU CU/CS-YZ12WKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z12VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic VZ12TKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter - 5*
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000 BTU CU/CS-YZ12UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000 BTU CU/CS-YZ18UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z18VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z24VKH-8 - 5*