Điều hòa Panasonic inverter tiết kiệm điện 1 chiều, một chiều

Tìm nhanh Điều hòa Panasonic inverter tiết kiệm điện 1 chiều, một chiều

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000 BTU VU9SKH-8 Ga R32
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000 BTU VU12SKH-8 Ga R32
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000 BTU VU18SKH-8 Ga R32