root thua inverter tiết kiệm điện 2 chiều, hai chiều

Tìm nhanh root thua inverter tiết kiệm điện 2 chiều, hai chiều

Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000BTU inverter Z9TKH-8
 Điều hoà Panasonic loại 2 cục 2 chiều Inverter  E9RKH-8
 Điều hoà 2 chiều Inverter Panasonic E12RKH-8

Điều hoà 2 chiều Inverter Panasonic E12RKH-8

15.850.000 hết hàng thay bằng Z12TKH-8 VND Liên hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000BTU inverter Z12TKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000BTU inverter Z18TKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 24000BTU inverter Z24TKH-8