root thua inverter tiết kiệm điện 1 chiều, một chiều

Tìm nhanh root thua inverter tiết kiệm điện 1 chiều, một chiều

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9TKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12TKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU inverter U12TKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU inverter U18TKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18TKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24TKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU inverter U24TKH-8