Điều hòa Daikin inverter tiết kiệm điện 2 chiều, hai chiều

Tìm nhanh Điều hòa Daikin inverter tiết kiệm điện 2 chiều, hai chiều

Điều hòa Daikin Inverter 9000BTU 2 chiều FTXV25QVMV  Ga R32
Điều hòa Daikin 2 chiều 9000BTU inverter FTHF25RAVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35RAVMV
Điều hòa Daikin Inverter 12.000 BTU 2 chiều FTXV35QVMV  Ga R32
Điều hòa Daikin Inverter 18.000 BTU 2 chiều FTXV50QVMV  Ga R32
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000BTU inverter FTHF50RVMV
Điều hòa Daikin Inverter 24.000 BTU 2 chiều FTXV71QVMV  Ga R32
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000BTU inverter FTHF71RVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 21000BTU inverter FTHF60RVMV
Điều hòa Daikin Inverter 21.000 BTU 2 chiều FTXV60QVMV  Ga R32