Điều hòa Daikin inverter tiết kiệm điện 1 chiều, một chiều

Tìm nhanh Điều hòa Daikin inverter tiết kiệm điện 1 chiều, một chiều

Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU FTKV25NVMV
Điều hòa Daikin 9000BTU FTKQ25SAVMV inverter R32
Điều hòa Daikin 12000BTU FTKQ35SAVMV inverter R32
Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter Ga R32 FTKC35UAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU FTKV35NVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000BTU FTKV50NVMV
Điều hòa Daikin 18000 BTU 1 chiều inverter Ga R32 FTKC50UAVMV
Điều hòa Daikin 18000BTU FTKQ50SVMV inverter R32
Điều hòa Daikin 1 chiều 24000BTU FTKV71NVMV
Điều hòa Daikin 24.000 BTU 1 chiều Inverter FTKC71UAVMV
Điều hòa Daikin 21000BTU FTKQ60SVMV inverter R32
Điều hòa Daikin 22000 BTU 1 chiều inverter Ga R32 FTKC60UAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 20000BTU FTKV60NVMV