Điều hòa tủ đứng Daikin 50000BTU

Báo giá, thông số kỹ thuật, tính năng Điều hòa tủ đứng Daikin 50000BTU

Giá Điều hòa tủ đứng Daikin 50000BTU

Các điều hòa khác cùng công suất
Điều hòa Panasonic Cassete Âm trần 50.000 BTU 1 chiều
Điều hòa tủ đứng Media MFPA-50HRN1 2 cuc 2 chiều 50000 BTU
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều 50.000 BTU NP-C50DH+
Điều hoa âm trần Midea 50.000 BTU 2 chiều MCD-50HRN1
Điều hoa âm trần Midea 50.000 BTU 1 chiều MCD-50CRN1
Điều hoa âm trần Nagakawa 50.000 1 chiều NT-C5036M
Điều hòa áp trần Carrier 50.000 BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 1 chiều APC/APO-500
Điều hòa âm trần Sumikura 50000 BTU 2 chiều APC/APO-H500
Điều hòa âm trần Funiki CC50 50.000 BTU 1 chiều