Điều hòa tủ đứng Carrier 48000 BTU , 48.000 BTU 1, 2 chiều

Tìm nhanh Điều hòa tủ đứng Carrier 48000 BTU , 48.000 BTU 1, 2 chiều

Các sản phẩm Điều hòa tủ đứng Carrier 48000 BTU

Điều hòa Tủ đứng Carrier 48.000 BTU 38/42SM6C
Điều hòa Tủ đứng Carrier 48.000 BTU 38/42SM6C

43.000.000 có hàng VND Liên hệ

Điều hòa Tủ đứng Carrier 48.000 BTU 38RGT048S130