Điều hoà Fujitsu 24000 BTU , 24.000 BTU

Tìm nhanh Điều hoà Fujitsu 24000 BTU , 24.000 BTU

Giá Điều hoà Fujitsu 24000 BTU , 24.000 BTU

Điều hòa Fujitsu ASAA24FMTA-A 1 chiều 24000BTU
Điều hòa Fujitsu 24.000 2 chiều inverter ASYA24LFC