Điều hoà Fujitsu 18000 BTU , 18.000 BTU

Tìm nhanh Điều hoà Fujitsu 18000 BTU , 18.000 BTU

Giá Điều hoà Fujitsu 18000 BTU , 18.000 BTU

Điều hòa Fujitsu ASAA18FMTA-A 1 chiều 18000BTU
Điều hòa Fujitsu 18.000 2 chiều inverter ASYA18LEC