Điều hòa Nagakawa 9000 BTU , 9.000 BTU

Tìm nhanh Điều hòa Nagakawa 9000 BTU , 9.000 BTU

Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 2 chiều  NS - A09TL
Điều hòa Nagakawa 9.000BTU 1 chiều NS - C09TL