Điều hòa Panasonic 24000 BTU , 24.000 BTU

Tìm nhanh Điều hòa Panasonic 24000 BTU , 24.000 BTU

Giá Điều hòa Panasonic 24000 BTU , 24.000 BTU

Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều CU/CS N24VKH-8 - 2*
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter CU/CS U24VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều inverter CU/CS XU24UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 24000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z24VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000 BTU CU/CS WPU24WKH-8M  - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24000 BTU CU/CS XPU24WKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU XPU24XKH-8