Điều hòa Panasonic 18000 BTU , 18.000 BTU 1, 2 chiều

Tìm nhanh Điều hòa Panasonic 18000 BTU , 18.000 BTU 1, 2 chiều

Các sản phẩm Điều hòa Panasonic 18000 BTU

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000 BTU VU18UKH-8 Ga R32 - 5*
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 18.000 BTU CU/CS-YZ18UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều CU/CS N18VKH-8 - 2*
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter CU/CS U18VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều inverter CU/CS XU18UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 18000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z18VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000 BTU CU/CS WPU18WKH-8M - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18000 BTU CU/CS XPU18WKH-8(B) - 5*