Điều hòa Panasonic 12000 BTU , 12.000 BTU

Tìm nhanh Điều hòa Panasonic 12000 BTU , 12.000 BTU

Giá Điều hòa Panasonic 12000 BTU , 12.000 BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000 BTU CU/CS-YZ12UKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000 BTU VU12UKH-8 Ga R32 - 5*
Điều hòa Panasonic VZ12TKH-8 12000 BTU 2 chiều inverter - 5*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều CU/CS N12VKH-8 - 2*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter CU/CS U12VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều inverter CU/CS Z12VKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12000 BTU CU/CS WPU12WKH-8M - 5*
Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều CU/CS N12WKH-8 - 2*
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000 BTU CU/CS-YZ12WKH-8 - 5*
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU inverter XPU12XKH-8