9000 BTU , 9.000 BTU

Tìm nhanh 9000 BTU , 9.000 BTU

 Điều hoà Panasonic loại 2 cục 2 chiều Inverter  E9RKH-8
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều LC-09TL22
Điều hòa Casper 9000 BTU 2 chiều LH-09TL22
Điều hòa Casper 9000 BTU 1 chiều EC-09TL22
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9TKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12TKH-8