Điều hòa Gree 18000 BTU , 18.000 BTU

Tìm nhanh Điều hòa Gree 18000 BTU , 18.000 BTU

Giá Điều hòa Gree 18000 BTU , 18.000 BTU

Điều hòa Gree 1 chiều 18.000Btu inverter ga R410A GWC18FD-K6D9A1W
Điều hòa Gree 2 chiều 18.000Btu inverter ga R410A GWH18WC-K3D9B7N
Điều hòa Gree 2 chiều 18.000Btu GWH18ID-K3N9B2J
Điều hòa Gree 1 chiều 18.000Btu GWC18KD-K6N0C4