Điều hòa Gree 12000 BTU , 12.000 BTU

Tìm nhanh Điều hòa Gree 12000 BTU , 12.000 BTU

Giá Điều hòa Gree 12000 BTU , 12.000 BTU

Điều hòa Gree 1 chiều 12.000Btu inverter ga R410A GWC12PB-K3D0P4
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu inverter ga R410A GWH12WA-KEDNB7I
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu GWH12KC-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 12.000Btu GWC12KC-K6N0C4