Điều hòa Gree 12000 BTU , 12.000 BTU

Tìm nhanh Điều hòa Gree 12000 BTU , 12.000 BTU

Điều hòa Gree 1 chiều 12.000Btu inverter ga R410A GWC12CA-K3DNC2I
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu inverter ga R410A GWH12WA-KEDNB7I
Điều hòa Gree 2 chiều 12.000Btu GWH12QC-K3NNC2H
Điều hòa Gree 1 chiều 12.000Btu GWC12QC-K3NNC2H