Điều hòa Daikin 12000 BTU , 12.000 BTU

Tìm nhanh Điều hòa Daikin 12000 BTU , 12.000 BTU

Giá Điều hòa Daikin 12000 BTU , 12.000 BTU

Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU FTKM35SVMV - 5*
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35RAVMV - 5*
Điều hòa Daikin 12000BTU FTKA35UAVMV inverter R32 - 5*
Điều hòa Daikin 12000 BTU 2 chiều inverter FTHF35VAVMV
Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều inverter FTKA35VAVMV