Điều hòa Multi Daikin, điều hòa mẹ con Daikin inverter 1, 2 chiều

Các công suất Điều hòa Multi Daikin

Bạn tìm các điều hòa : Loại làm mát 1 chiều, Xuất xứ Thái lan

Daikin Multi 1 chiều 136

Daikin BRC086A22 Điểu khiển

1.131.000 VND 1.131.000

Daikin BRC086A12 Điểu khiển

1.131.000 VND 1.131.000

Daikin Multi 2 chiều 135

Daikin BRC086A21 Điểu khiển

1.131.000 VND 1.131.000

Daikin BRC086A11 Điểu khiển

1.131.000 VND 1.131.000

Daikin BRC1E63 Điểu khiển

1.044.000 VND 1.044.000

Daikin BRC073A4 Điểu khiển

1.914.000 VND 1.914.000

Điều hòa Daikin Multi S - Inverter 1 chiều ga R32 25

Từ khóa: