Điều hòa Chigo, máy lạnh chính hãng giá rẻ

Các công suất Điều hòa Chigo

Điều hòa Chigo 1 chiều 33

Chigo 1 chiều 9000BTU CVAS09CN/WAA

4.800.000 VND 4.800.000

Chigo 1 chiều 12000BTU CVAS12CN/WAA

5.900.000 VND 5.900.000

Chigo 1 chiều 18000BTU CVAS18CN/WAA

8.650.000 VND 8.650.000

Chigo 1 chiều 24000BTU CVAS24CN/WAA

11.700.000 VND 11.700.000

Điều hòa Chigo 2 chiều 32

Chigo 2 chiều 9000BTU CVAS09HN/WAA

5.500.000 VND 5.500.000

Chigo 2 chiều 12000BTU CVAS12HN/WAA

6.650.000 VND 6.650.000

Chigo 2 chiều 18000BTU CVAS18HN/WAA

9.900.000 VND 9.900.000

Chigo 2 chiều 24000BTU CVAS24HN/WAA

12.750.000 VND 12.750.000

Từ khóa: