Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy

Tìm nhanh Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy

Loại Tủ đứng đặt sàn (Floor standing) - 2 chiều nóng lạnh - Inverter - Gas 410A

Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy 1 chiều Ga R410A (Dàn nóng: Thái Lan, Dàn Lạnh : China)

Điều hòa tủ đứng Heavy (Việt Nam)

Điều hòa tủ đứng Heavy FSHY/FCHY -2801 28.000 BTU
Điều hòa tủ đứng Heavy FSHY/FCHY- 5001 48.000 BTU

Từ khóa: