Điều hòa tủ đứng LG

Tìm nhanh Điều hòa tủ đứng LG

Điều hòa tủ đứng Lg model mới

Điều hòa tủ đứng LG 36.000 BTU APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4
Điều hòa tủ đứng LG 36.000 BTU APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4
Điều hòa tủ đứng LG 48.000 BTU APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4
Điều hòa tủ đứng LG 48.000 BTU APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4
Điều hòa tủ đứng LG 150.000 BTU APNQ150LNA0/APUQ150LNA0
Điều hòa tủ đứng LG 200.000 BTU APNQ200LNA0/APUQ200LNA0

Điều hòa cây LG 1 chiều inverter ga R410A

Từ khóa: