Điều hòa tủ đứng LG

Tìm nhanh Điều hòa tủ đứng LG

Điều hòa cây LG 1 chiều inverter ga R410A

Điều hòa tủ đứng LG 24000BTU inverter ga R410A 1 chiều APUQ24GS1A3/APNQ24GS1A3
Điều hòa tủ đứng LG 28000BTU  inverter ga R410A 1 chiều APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3
Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU inverter ga R410A 1 chiều APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3
Điều hòa tủ đứng LG 93000BTU inverter ga R410A 1 chiều APUQ100LFA0/APNQ100LFA0

Điều hòa tủ đứng LG

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều lạnh 48.000 BTU APC488TLA0

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều lạnh 48.000 BTU APC488TLA0

Hết hàng- bỏ sản xuất VND Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều lạnh 93.000 BTU LP-C1008FA0

Từ khóa: