Điều hòa tủ đứng LG

Điều hòa cây LG, tủ đứng đặt sàn LG inverter giá rẻ

Điều hòa tủ đứng Lg model mới

Điều hòa tủ đứng LG 36.000 BTU APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4
Điều hòa tủ đứng LG 36.000 BTU APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4
Điều hòa tủ đứng LG 48.000 BTU APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4
Điều hòa tủ đứng LG 48.000 BTU APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4
Điều hòa tủ đứng LG 150.000 BTU APNQ150LNA0/APUQ150LNA0
Điều hòa tủ đứng LG 200.000 BTU APNQ200LNA0/APUQ200LNA0

Điều hòa cây LG 1 chiều inverter ga R410A

Từ khóa: