Điều hòa tủ đứng Kendo

Tìm nhanh Điều hòa tủ đứng Kendo

Điều hòa tủ đứng Kendo 2 chiều môi chất R22

Điều hòa tủ đứng Kendo 1 chiều môi chất R22

Điều hòa tủ đứng Kendo 28000 BTU 1 chiều KDF – C028
Điều hòa tủ đứng Kendo 36000 BTU 1 chiều KDF – C036
Điều hòa tủ đứng Kendo 50000 BTU 1 chiều KDF – C050
Điều hòa tủ đứng Kendo 60000 BTU 1 chiều KDF – C060

Từ khóa: