Điều hòa tủ đứng Daikin

Tìm nhanh Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều thường Ga R410A - Xuất Xứ Malaysia

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều thường Ga R410A - Xuất Xứ Malaysia

Điều hòa tủ đứng Daikin ga R32 model 2019 inverter

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter Ga R410A Dàn nóng Thái , Dàn Lạnh: China

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter Ga R410 Dàn nóng Thái , Dàn Lạnh: China

Điều hòa cây Daikin 36.000 BTU 2 chiều inverter FVQ100CVEB-RZR100LVVM

Điều hòa cây Daikin 36.000 BTU 2 chiều inverter FVQ100CVEB-RZR100LVVM

53.700.000 1 pha, 55.000.000 3 pha VND Liên hệ

Điều hòa cây Daikin 44.500 BTU 2 chiều inverter FVQ125CVEB-RZR125LVVM

Điều hòa cây Daikin 44.500 BTU 2 chiều inverter FVQ125CVEB-RZR125LVVM

58.450.000 1 pha, 59.700.000 3 pha VND Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 48.000 2 chiều inverter FVQ140CVEB-RZQ140HAY4A

Điều hòa Daikin Packaged

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều Ga R410A - Dàn nóng Thái , Dàn Lạnh: China

Từ khóa: