Điều hòa tủ đứng Casper

Tìm nhanh Điều hòa tủ đứng Casper

Điều hòa tủ đứng casper 2 chiều

Điều hòa tủ đứng Casper 18.000 BTU 2 chiều FH-18TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 28.000 BTU 2 chiều FH-28TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 36.000 BTU 2 chiều FH-36TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 48.000 BTU2 chiều FH-50TL11

Điều hòa tủ đứng casper 1 chiều

Điều hòa tủ đứng di động Casper 9.000 BTU PC-09TL11
Điều hòa tủ đứng di động Casper 12.000 BTU PC-12TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 18.000 BTU 1 chiều FC-18TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 28.000 BTU 1 chiều FC-28TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 36.000 BTU 1 chiều FC-36TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 48.000 BTU 1 chiều FC-50TL11

Từ khóa: