Điều hòa tủ đứng Casper

Điều hòa tủ đứng Casper, điều hòa cây Casper Thái lan giá rẻ

Điều hòa tủ đứng di động casper

Điều hòa tủ đứng di động Casper 9.000 BTU PC-09TL11
Điều hòa tủ đứng di động Casper 12.000 BTU PC-12TL11

Điều hòa tủ đứng casper 1 chiều

Điều hòa tủ đứng Casper 18.000 BTU 1 chiều FC-18TL22
Điều hòa tủ đứng Casper 28.000 BTU 1 chiều FC-28TL22
Điều hòa tủ đứng Casper 36.000 BTU 1 chiều FC-36TL22
Điều hòa tủ đứng Casper 48.000 BTU 1 chiều FC-48TL11

Điều hòa tủ đứng casper 2 chiều

Điều hòa tủ đứng Casper 18.000 BTU 2 chiều FH-18TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 28.000 BTU 2 chiều FH-28TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 36.000 BTU 2 chiều FH-36TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 48.000 BTU2 chiều FH-50TL11

Từ khóa: