Điều hòa tủ đứng Casper

Điều hòa tủ đứng Casper, điều hòa cây Casper Thái lan giá rẻ

Điều hòa tủ đứng casper 1 chiều

Điều hòa tủ đứng Casper 18.000 BTU 1 chiều FC-18TL22
Điều hòa tủ đứng Casper 28.000 BTU 1 chiều FC-28TL22
Điều hòa tủ đứng Casper 36.000 BTU 1 chiều FC-36TL22
Điều hòa tủ đứng Casper 48.000 BTU 1 chiều FC-48TL11

Điều hòa tủ đứng casper 2 chiều

Điều hòa tủ đứng Casper 18.000 BTU 2 chiều FH-18TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 28.000 BTU 2 chiều FH-28TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 36.000 BTU 2 chiều FH-36TL11
Điều hòa tủ đứng Casper 48.000 BTU2 chiều FH-50TL11

Từ khóa: