Điều hòa tủ đứng Carrier, Điều hòa Cây Carrier

Tìm nhanh Điều hòa tủ đứng Carrier

Điều hòa tủ đứng Carrier 1 chiều Thailand

Điều hòa Tủ đứng Carrier 36.000 BTU 38RGT036S130
Điều hòa Tủ đứng Carrier 48.000 BTU 38RGT048S130
Điều hòa Tủ đứng Carrier 60.000 BTU 38RGT060S130

Điều hòa tủ đứng Carrier 1 chiều Hàn Quốc

Điều hòa Tủ đứng Carrier 36.000 BTU - 38/42SM5C
Điều hòa Tủ đứng Carrier 36.000 BTU - 38/42SM5C

34.000.000 có hàng VND Liên hệ

Điều hòa Tủ đứng Carrier 48.000 BTU 38/42SM6C
Điều hòa Tủ đứng Carrier 48.000 BTU 38/42SM6C

43.000.000 có hàng VND Liên hệ

Từ khóa: